הורים לילדים בבית הספר הפתוח: המכתב לא נכתב בשמנו

הורים פנו לד"ר סער הראל בטענות שמנהלת בית הספר גלית אמסלם פוגעת בצביון בית הספר בשנה וחצי שהיא מנהלת אותו. ממשרד החינוך במחוז נמסר כי הם מגבים באופן מוחלט את התהליכים החינוכיים שמקיימת הנהלת בית הספר יחד עם הצוות החינוכי.

תלמידים בחיפה - ארכיון

השבוע נשלח מכתב למשרד החינוך במחוז בשמם של מספר הורים בבית הספר הפתוח בנווה שאנן, בו מעלים מספר הורים טענות שונות נגד מנהלת בית הספר. במכתב נטען כי בשנה וחצי שאמסלם מנהלת את בית הספר צביונו נפגע והטיפול בבעיות האלימות אינו תואם את ציפיותיהם.

המכתב נכתב על ידי עמותת ההורים, שהיא הנציגות הרשמית של ההורים בבית הספר הפתוח, שנבחרה בנובמבר אשתקד

הורים אשר אינם נמנים על הקבוצה אשר כתבה את המכתב מסבירים כי המכתב אינו מייצג את דעתם של רבים מההורים, שמרוצים מהאופן בו אמסלם מנהלת את בית הספר, וגם אם יש להם ביקורת, הם היו מעדיפים לנהל את השיח בתוך בית הספר ולא בפנייה למשרד החינוך במחוז.

| המורים מתייצבים לצד המנהלת:

המורים פנו גם הם במכתב למנהל המחוז במשרד החינוך ד"ר סער הראל והתייצבו מאחורי אמסלם. לטענתם, לא נפל רבב בתפקודה והם מעוניינים להחזיר את השיח לתוך כותלי בית הספר.

אמסלם ניהלה במשך מספר שנים את בית הספר לחינוך מיוחד אופקים בדרך הים ולפני שנה וחצי החלה לנהל את בית הספר הפתוח בנווה שאנן. יש לציין כי בבית הספר הקודם אותו ניהלה אמסלם היא נחשבה למנהלת מוערכת ולא נשמעו נגדה טענות לא מההורים ולא מהצוות הפדגוגי.

| ממשרד החינוך נמסר לחי פה:

אנו מגבים באופן מוחלט את התהליכים החינוכיים שמקיימת הנהלת בית הספר יחד עם הצוות החינוכי. יחד עם זאת, נמשיך לקיים דיאלוג פתוח ומכבד עם מנהלת בית הספר  והנהגת ההורים לליבון הסוגיות והאתגרים הקיימים. אנו מאמינים כי רק דיאלוג כן , תוך התמקדות במשימות ובאינטרסים המשותפים להורים ולצוות הניהולי גם יחד, עשוי להוביל לפיתרון המשבר ולצמיחה.

לא ניתן להגיב