ציניות, פוליטיקה ואבק קטלני: הצבעת מועצת העיר חיפה על מפגע האסבסט בשכונת שער העלייה

אסבסט.jpg

קבלו את חלוקת חברי מועצת העיר בחיפה, בין אלה שלא אכפת להם להפקיר חיי אדם בגלל שיקולים קואליציונים ובין אלה הדואגים לבריאותם של התושבים החיים בחיפה.
בשכונת שער העליה מתגוררות 400 משפחות בבניינים בעלי קירות אסבסט מתפוררים. המשפחות המתגוררות בבניינים אלה, רכשו את דירותיהם מהמדינה, בתום לב, באי ידיעה לגבי סכנות האסבסט וגם משום שזה מה שידם היתה משגת. הבתים והדיירים במקום הם באחריותה של עיריית חיפה.

מזה שנים ידוע כי מדובר בסכנת חיים אמיתית ומיידית, ובסיכוי למחלת סרטן ריאה מהסוג המסוכן ביותר שיש. אין בידי התושבים שגרים בשכונה לטפל במפגע הבריאותי הזה בגלל העלויות הגבוהות שידם אינה משגת ומשום שאסור על פי חוק לטפל באסבסט בלי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך.

חברת מועצת העיר מטעם סיעת חיים בחיפה, טלי משולם איטח, מטפלת בנושא כבר תקופה ארוכה ולא מצליחה לקבל מהעירייה כל תמיכה או סיוע לעזרת התושבים החיים בסיכון גבוה. מדובר בסכום שהעירייה מאשרת בקלות אם מדובר בהופעה ממוצעת או ארוע שנראה טוב בתקשורת. במקרה הנדון סוגרת העירייה את היד. השבוע, העלתה טלי את הנושא לדיון בישיבת מועצת העיר וביקשה שעיריית חיפה, הנושאת באחריות לנושא, תפסיק לגרור רגליים.

אנו לא אנשים תמימים, אבל נדהמנו לראות את הציניות של המחיר עבור ישיבה בקואליציה. וחשוב לנו ששאר תושבי העיר יראו זאת. מדהים שגם בנושא כל כך רגיש זה, הקואליציה העירונית מתנהלת בוחרת להצביע בצורה עיוורת לפי התכתיבים שקיבלו מראש. גם אלו שבמצע הבחירות והצהרות יחסי הציבור שלהם חקוקה הדאגה לזולת ולחלש ממך, דוקא אלו שמתהדרים בעזרה למוחלשים, הצביעו עם החבורה הקואליציונית וכך חשפו את פרצופם האמיתי.
אז הנה, ירוק ואדום על גבי המסך – חברי המועצה המזלזלים בחיי אדם (ואפילו לא הודיעו כי ינסו לטפל בנושא):

הצבעה_במועצת_העיר.jpg

סיעתו של יהב ראש העירייה, סיעת ישראל ביתנו, סיעת החרדים (שילוב של אגודת התורה וש”ס), חד”ש, הליכוד, אוהבי חיפה והגמלאים הודיעו בהצבעתם כי תושבי שער העליה נידונו להתגורר בבתים עם חלקי אסבסט מתפורר ומסוכן, והם בעצם לא מעניינים אותם.

גם הירוקים נעדרו מהישיבה. האם לא מדובר בנושא מהמעלה הראשונה כנושא ירוק?
חבר המועצה שנמנע – יוסי שלום מיש עתיד צעירי חיפה. שאר חברי סיעתו נעדרו. אולי לא מספיק חשוב להצביע בעד פיקוח נפש.
חברי המועצה שדאגו לחיי תושבי חיפה בהצבעה זו: ג’מאל ח’מיס (בל”ד), שרית גולן שטיינברג (מהפך בחיפה), יעקב בורובסקי (מהפך בחיפה), עינת קליש רותם (חיים בחיפה), וטלי משולם איטח (חיים בחיפה).

החיפאים צריכים לדעת בידיים של מי חייהם נמצאים ומי אכפת לו באמת מהם.
אנו נמשיך להאבק ולחפש פתרון לסילוק סכנת האסבסט מבתי התושבים.

 


– הצעה לסדר יום – ישיבת מועצה ביום 041..1.4 –
621.01.4 חיפה

לכבוד
מר יונה יהב,
ראש עיריית חיפה

הנדון: שכונת שער עליה

מזה שנים רבות סובלים תושבי שכונת שער עליה ממפגע סביבתי – לוחות אסבסט המחפים מבני מגורים.
מספיק שסיב אסבסט אחד יחדור למערכת הנשימה בכדי לגרום לסרטן ריאות קטלני.
ישנם כיום 12 בניינים בשכונת שער העלייה בחיפה, בהם מתגוררות 044 משפחות, שהיו בעבר שייכים
למשרד השיכון. הדיירים רכשו במעט חסכונותיהם את הדירות מהמדינה והנה היום – מסתבר שהבניינים
מחופים אסבסט מתפורר ומאיימים על בריאותם.
מדינה מתוקנת לא הייתה מאפשרת מכירת נכס עשוי מאסבסט ללא הבטחת התחזוקה הראויה שלו. על ראש
העיר מוטלת החובה והאחריות לפנות את האסבסט באופן מידי כדי להגן על בריאות התושבים.
התושבים שפנו אלינו, ברובם עולים חדשים שרכשו את הדיור הציבורי מהמדינה, מספרים על מכתבי איום
בקנסות ובהליכים פליליים שעיריית חיפה שלחה אליהם. במכתב הודיעה עיריית חיפה לתושבים שהם צריכים
לפנות את הציפוי של “המפגע” שבו הם גרים בתוך 04 יום. במכתב מסבירה העירייה שהיא פועלת מכוח
חוק, אבל שוכחת לציין כמה פרטים קטנים – כיוון שחומר זה משתחרר בקלות, נחקקו חוקים האוסרים על
הסרתו שלא באופן מקצועי. לכל פעולת הסרת והרחקת אסבסט יש צורך בצוות מומחים המוסמכים לביצוע
פעולות אלה. בנוסף דרוש אישור של המשרד להגנת הסביבה ופינוי אסבסט ללא אישור זה הוא עבירה על
החוק.
כאשר עיריית חיפה כתבה את המכתב, היא כנראה לא לקחה בחשבון את ההון הכספי הדרוש לפינוי המפגע,
שאינו מצוי בכיסם של הדיירים שרכשו את ביתם.
למיטב ידיעתנו, היו דיונים עם המשרד להגנת הסביבה, כאשר הסיכום האחרון יצא ב- 41.20 ובו כותבו מס’
גורמים , כגון : שקמונה – מנכ”ל , עמידר – מנהל סניף חיפה , עיריית חיפה – עו”ד דגנית קורן , עמותת אדם
טבע ודין ו-0 נציגי משרד להגנת הסביבה. נראה שמאז, אף מנהל בכיר בעירייה או סגן ראש עיר לא לקח על
עצמו לטפל בעניין כה רגיש לסביבה ולחיי בני אדם. למיטב הבנתנו, על פי הסיכום מול המשרד להגנת
הסביבה, עירית חיפה נדרשה לערוך את חישובי העלות לכל תושב – הן חישובי העלות להסרת לוחות
שבורים, להסרת כל הלוחות בכלל, וכן, הצעה הכוללת מחיר לחיפוי חדש, אותם ותעביר לדיירים טופס
לחתימה על התחייבות. העיריה אמורה היתה להסתייע בעובדת הקהילתית ובעובדת הרווחה על מנת להבהיר
את הדברים.
אבקש לברר – מה קרה מאז הסיכום האחרון ? האם התקדמו דברים? למדנו שנציגי העירייה הגיעו למקום
וראו את המפגעים הרבים ברח’ סעדיה פז המדובר, אך עד כה לא השתנה דבר בשטח. לטענת התושבים, עד
היום לא התקבל תחשיב העלויות. אשמח לברר אם אמת בדבר. אם קיים תחשיב, אבקש לקבל עותק כדי
ללמדו.מר יהב, 044 משפחות, גברים, נשים וילדים חשופים למפגע בריאותי חמור מידי יום. גם אנשים שעוברים
בשכונה, מתחת לבנייני האסבסט המתפורר מסכנים את בריאותם. אתה כראש עיר אחראי לאנשים האלו –
ולפינוי מיידי של האסבסט.
בחוות הדעת שהעביר המשרד להגנת הסביבה לעיריית חיפה מצוין כי יש לפעול להסרת המפגע ולא להמתין
יותר . עלינו מוטלת החובה, כנבחרי הציבור החיפאי, לבקש הסברים ופתרונות למצבים כאלו המסכנים את
בריאות תושבינו. אשמח אם כל חברי המועצה, והעומד בראשה, יאותו לקיים עימי סיור בשכונה, ולראות
כיצד ניתן להביא לפתרונות הראויים, ובהקדם .
אבקש בזאת, כי המועצה הנכבדה תאשר את ההצעה לסדר ותקיים בה דיון עקרוני, דבר
שיש בו כשלעצמו כדי להבהיר לכל הנוגעים בדבר את הרצינות שהמועצה מייחסת לנושא.
לגופה של ההצעה נבקש כי מועצת העיר חיפה תדרוש מעיריית חיפה לבצע טיפול מיידי
בהסרת לוחות האסבסט ולקדם את הנושא על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה תחת
לוחות-זמנים מוגדרים ומסוכמים, ולהביא להתחלת תהליך ההבראה של שכונת שער העליה
והמבנים האמורים באופן מיידי.

בברכה,
אינג’ טלי משולם איטח
ד”ר עינת קליש רותם
עו”ד בועז גור
חברי סיעת ‘חיים בחיפה’

 

 

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.