יעקב בורובסקי בראשות סיעת מחוברים לחיפה וקריית חיים - לראשות העיר - בחירות אוקטובר 2023
כתבות מאת:

מחוברים לחיפה וקריית חיים