הצפה קשה ונזק אדיר למכוניות ברחוב אבא הילל סילבר – לייד בית אבא חושי בחיפה – 25.1.2018 (צילום – ענת קוטלר)

הצפה קשה ונזק אדיר למכוניות ברחוב אבא הילל סילבר – לייד בית אבא חושי בחיפה – 25.1.2018 (צילום – ענת קוטלר)