תמונות מתוך כתבה

ביתהתנגדות נחרצת למועצה תעשייתית במפרץ חיפה: סיקור הדיון בוועדה הגיאוגרפית – 05/11/2017הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים – הדיון על הקמת מועצה תעשייתית בחיפה – בקריית הממשלה (צילום: עמרי שפר)

תמונות נוספות באתר:

לפיד בוער במתחם בתי הזיקוק במהלך הדיון
נציג משרד הבריאות התנגד למועצה התעשייתית

תמונת היום - כל התמונות