אדם נפגע מרכבת חולפת בקטע שבין בית שאן לעפולה –רכבות בקו זה תחלנה ותסיימנה את נסיעתן מכיוון חיפה בכפר ברוך

רכבת ישראל
ספורטן – כללי – רחב

אדם פרץ לשטח המסילה, בקטע שבין בית שאן לעפולה, נפגע ככל הנראה מרכבת חולפת. צוותי ביטחון והצלה של רכבת ישראל, משטרת ישראל ומד”א נמצאים במקום

ובהוראת המשטרה, נסגרה המסילה באיזור. לפי שעה, רכבות בקו רכבת העמק תחלנה ותסיימנה את נסיעתן, מכיוון חיפה, בתחנת מגדל העמק כפר ברוך.

עיריית חיפה – רחב

עדכונים נוספים בהמשך

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
תגובות
בטעינה...
ספורטן – כללי – רחב
באנר יפה נוף רכב עם מסנן החל מינואר 2019 – רחב
כללית  – מיון לייד הבית – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
עיריית חיפה – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB