מיכל האמוניה ושובר הגלים של נמל המפרץ. צילום – חי פה