סוף סוף הכרה

בית הספר לאו בק חטיבת הנעורים פתח את שנת הלימודים בסערה . מאמצע חופשת הקיץ נכנסה עיריית חיפה לעבודה נמרצת בפיתוח תשתיות מיזוג , כיתות…