נפרדים מראש העירייה יונה יהב בישיבת מועצת העיר האחרונה (צילום: סמר עודה כרנתינג’י)

נפרדים מראש העירייה יונה יהב בישיבת מועצת העיר האחרונה (צילום: סמר עודה כרנתינג’י)