בז”ן – בתי הזיקוק לנפט • בתחתית התמונה: קרקעות הצפון • ברקע: העיר חיפה על הכרמל (צילום: מרום בן אריה)

בז”ן – בתי הזיקוק לנפט • בתחתית התמונה: קרקעות הצפון • ברקע: העיר חיפה על הכרמל (צילום: מרום בן אריה)