נקודת משטרה סגורה – רחוב הנמל – עיר תחתית (צילום: ירון כרמי)

נקודת משטרה סגורה – רחוב הנמל – עיר תחתית (צילום: ירון כרמי)