תהלוכת “יום ראשון של הדקלים” – שאנין” של הנוצרים האורתודוקסים בחיפה (צילום: חנא נחאס)

תהלוכת “יום ראשון של הדקלים” – שאנין” של הנוצרים האורתודוקסים בחיפה (צילום: חנא נחאס)