מחסן של עמותת לב חש במבנה בית ספר

מחסן של עמותת לב חש במבנה בית ספר