אוכל המוגש בסלמתרק (צילום: ניר ענבר)

אוכל המוגש בסלמתרק (צילום: ניר ענבר)