סלמתרק (צילום: ניר ענבר)

סלמתרק (צילום: ניר ענבר)