משה רן אביו של אבי ז”ל – חנוכת כיכר על שמו של השוער אבי רן ז”ל בחיפה (צילום: יוסף הירש)

משה רן אביו של אבי ז”ל – חנוכת כיכר על שמו של השוער אבי רן ז”ל בחיפה (צילום: יוסף הירש)