יהב מודיע על התפטרותו (צילום: סמר עודה כרנתינג’י)

יהב מודיע על התפטרותו (צילום: סמר עודה כרנתינג’י)