המרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון הוא סולל דרך ומוביל למיצוי ומימוש הפוטנציאל המדעי-טכנולוגי של דור העתיד במדינת ישראל. המרכז מציב את התלמיד בלב העשייה, שואף למצוינות, חדשנות ורמת איכות גבוהה בכל מערכותיו.
כתבות מאת:

נוער שוחר מדע