אשל ארמוני – יו”ר דירקטוריון נמל חיפה בכנס יוזמה לאומית עם אראל מרגלית (צילום – ירון כרמי)

אשל ארמוני – יו”ר דירקטוריון נמל חיפה בכנס יוזמה לאומית עם אראל מרגלית (צילום – ירון כרמי)