כתבות נוספות בנושא

רכבל לטכניון ולאוניברסיטת חיפה