כתבות נוספות בנושא

עמותת לב חש – כל הכתבות והעדכונים

עמותת "לב ח"ש" הינה ארגון הומניטארי הפועל למעלה מ 20 שנה ללא כוונת רווח ומסייע לכל שכבות האוכלוסייה. הפעילות החלה בשנת 1997 לזכרן של שרה ראוכברגר ע"ה  וחוה זייבלד ע"ה – ועל כן השם לב ח"ש. בעת הקמת העמותה, ראו בחזונם יהושע ויעקב עמותת חסד אשר תפעל בחיפה במטרה להקל על קשייהם של מעוטי יכולת בעיר ולהעצים שכבת אוכלוסייה זו, הם לא חזו כי תהפוך ברבות השנים לעמותה אשר עוסקת במגוון כה רחב של תחומים ונותנת מענה לעשרות אלפי אנשים.