הפסיד בתביעה ונדרש להעביר את הפיצויים לבית הקהילות בחיפה

אסי נחום (אלבום פרטי)

אסי נחום שעבד בתיאטרון חיפה, תבע את סגן ראש העיר לשעבר – דב חיון, על לשון הרע. הוא הפסיד

את סכום הפיצויים שנקבע כי על נחום לשלם, הורה לו חיון להעביר לתרומה.

בתביעת לשון הרע שהגיש אסי נחום, עובד לשעבר בתיאטרון חיפה, נגד דב חיון, סגן ראש העיר לשעבר, שהיה ממונה על תיק התרבות בעירייה וכן שימש כיו”ר דירקטוריון התיאטרון, הכריע בית המשפט כי על התובע לשלם פיצויים לנתבע. הרב דב חיון, שכאמור, זכה במשפט, יתרום את הפיצויים מהמשפט לבית הקהילות בחיפה.

בית המשפט הכריע לטובת הרב דב חיון, וקבע כי יקבל פיצויים מהתובע, אך חיון אינו מעוניין בכסף וביקש כי נחום יעבירו לתרומה.

חיון אמר לחי פה:

הודעתי לאסי נחום שיעביר את כל הסכום לבית הקהילות בחיפה. לא סכום גדול, אבל גם אם היה גדול יותר, הייתי תורם, אני לא מעוניין בכסף הזה, עדיף שילך למטרה טובה.
הרב דובי חיון (אלבום אישי)

אסי נחום מסר לחי פה בתגובה:

אני חלק מהקהילה הגאה בחיפה ופטריוט מקומי. הצעתו של דב חיון ברוכה ומבורכת ותתקיים. לעניין נושא התביעה, סבורני כי לכל יש מקום, זמן ועת. את המלחמות שלי אני עושה ואעשה. 2023 מעולם לא הייתה שנה ויעד כה נכסף.

בפסק הדין נכתב כי לטענת נחום, במהלך ישיבה של מועצת העיר חיפה, השמיע דב חיון דברים שיש לראות בהם פרסום לשון הרע, שכן מדובר בעניין שעלול להשפיל ולפגוע בשם הטוב של נחום. למרות שכשהשמיע את הדברים לא נקב חיון בשמו של נחום, כל נכתב בתביעה, אליו התכוון.

אסי נחום (אלבום פרטי)

עוד נכתב כי לטענת חיון, אסי נחום עבד בתיאטרון משנת 2012 ועד 2016 ופוטר בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו ובשל בעיות משמעת. מפאת שמירה על כבודו ופרטיותו, בחר חיון שלא לצרף לכתב ההגנה את פרוטוקול השימוע שנערך לתובע.

כאמור, סכום הפיצויים שבית המשפט הטיל על נחום לשלם, עתיד להיתרם לבית הקהילות בחיפה.


הגיבו כאן לכתבה