מדרכות באזור האצטדיון – צרות, מסוכנות ולא תקניות

האקדמית גורדון – הרשמה – WB

רוחב המדרכות בשכונת מגורים צריך להיות לפחות 1.20 מטר. רוחב מדרכות בכביש ראשי, כמו הכבישים לצד האצטדיון, צריך להיות כפול, כ-2 מטר.

המדרכות_סביב_האצטדיון_-_צרות__מסוכנות_ולא_תקניות.jpg

המדרכות בכבישים הראשיים סביב האצטדיון כפי שניתן לראות – לא לפי התקן. ואם לא די בכך, נשתלו עצים שגורעים כמחצית מרוחב המדרכה, ומשאירים כחצי מטר רוחב בלבד! בקושי מספיק לאדם אחד.

כתוצאה מכך הולכי רגל נאלצים לסכן עצמם וללכת בצמוד לשולי המדרכה ומכוניות בכביש הראשי ואף לרדת לכביש כשמדובר בעגלות.

לא מדובר במדרכות ישנות אלא במדרכות חדשות שתוכננו ואמורות לשמש הולכי רגל בשכונה החדשה הנבנית סביב האצטדיון. מדוע מהנדסי התחבורה מתעלמים מהתקן למדרכות? על פי התקן נדרש רוחב מדרכה של 2.5 מטר. האם העירייה מתכננת להוריד את העצים האלו ולהרחיב את המדרכות כדי לאפשר הליכה בטוחה בכבישים בסמוך לאצטדיון?

להולכי הרגל נשאר בקושי חצי מטר במדרכה מסוכנת מאד כשרכבים חולפים בכבישים אלו במהירות.

כללית מוקדים ייעודיים לבדיקות מעבדה WB

תגובת עיריית חיפה לחי פה:

עיריית_חיפה.jpgהתמונות צולמו במדרכה המערבית של רחוב י"א הספורטאים אשר נסללו לפני שנים עם סלילת מחלפון פרויד ובאותו מועד נשתלו בה גם העצים.
המדרכה אינה משרתת את באי האצטדיון ואינה מקשרת בין חניה כלשהי לאצטדיון או בין ציר תחבורה כלשהו לאצטדיון.
המדרכות סביב האצטדיון פותחו כטיילות ברוחב שלושה מ' ומעלה.

המדרכה בה מדובר כמעט ואינה משרתת הולכי רגל וכך יהיה עד אכלוס שכונת נאות פרס. שלושת העצים הפוגעים ברוחב המדרכה יועתקו לשטח הציבורי הצמוד מיד עם תום הבנייה במקום והזזת הגדר הזמנית.
יצוין כי כל המדרכות בעיר נסללות על פי תקני הסלילה ועומדות בתקני הנגישות התקפים למועד הסלילה.

המדרכות_סביב_האצטדיון_-_צרות__מסוכנות_ולא_תקניות_-_1.jpg

שוש קולין לימוד אנגלית מונפש 750 על 90

כתבות נוספות עוד מאותו הכתב

תגובות

בטעינה...