מתווה ההפגנות בתקופת הסגר השני – תקופת חגי תשרי – מאת משטרת ישראל, משרד הבריאות ומשרד המשפטים

מתווה ההפגנות בתקופת הסגר השני – תקופת חגי תשרי – מאת משטרת ישראל, משרד הבריאות ומשרד המשפטים